Bli medlem

I Svenska kyrkan finns plats för stora som för små, när livet känns tungt eller på topp. Här finns plats också för dig!

Som medlem i svenska kyrkan

är du med och hjälper människor hitta ett sammanhang för tro och gemenskap. I Svenska kyrkan finns plats för stora som för små, när livet känns tungt eller på topp. Här finns plats också för dig!  

Vad du bidrar till som medlem i Svenska kyrkan och Örgryte pastorat: 

 • Samtal, hembesök och stöd när livet känns tufft
 • Öppen förskola och aktiviteter där barn och föräldrar kan mötas
 • Gemenskap och träffar för äldre och ensamma
 • Ett rikt musikliv med körer för alla åldrar
 • Grupper där barn och ungdomar blir sedda och får växa
 • Sjukhuskyrkans stöd till patienter, närstående och personal på Östra sjukhuset
 • Gudstjänster och möjlighet till stillhet och eftertanke
 • Våra kyrkor som bärare av kulturarv
 • Mötesplatser där det finns utrymme för personligt engagemang
 • Subventionerad familjerådgivning
 • Räddningsmissionen och Stadsmissionen i Göteborg

Vill du bli medlem? Bor du i Örgryte pastorat? Kom förbi på vår pastorsexpedition och gör din ansökan där. Du kan också fylla i formuläret nedan: då får du en inträdesblankett hemskickad. En inträdesblankett att själv skriva ut hittar du även längre ner på sidan.

Vi ser fram emot att ha dig som medlem!

 

Fyll i uppgifterna nedan och skicka in formuläret, så kommer du inom kort att få en inträdesblankett för att bekräfta medlemsskapet.

Förklarande text