Sankt Pauli förskola

Sankt Pauli förskola vill vara en rolig och trygg plats för alla som deltar och lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan har en kristen profil med två avdelningar, Arken & Oliven, med barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Sankt Pauligatan.

Sankt Pauli förskola har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln från Bibeln: Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem (Matt 7:12).

Förskolans två avdelningar, Arken och Oliven, har 16 barn vardera mellan 1 och 5 år. Varje avdelning har tre förskollärartjänster. Vi har även en deltidstjänst i vårt kök.

Förskolan ligger på Sankt Pauligatan i ett hyreshus i närheten av Sankt Pauli kyrka.