Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Dopet - en gåva och en fest

I det kristna dopet får vi löftet om att Gud är med genom hela livet, vad som än händer. Det är en gåva som Gud ger utan krav på motprestation.

Dopet är en fest för hela familjen, men också för församlingen och hela den världsvida kristna kyrkan, när en ny medlem träder in i gemenskapen. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och gemenskapen. Finns flera vårdnadshavare måste samtliga vara överens om dop. När du som ungdom eller vuxen döps är det ett uttryck för din egen vilja. Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir också medlem i Svenska kyrkan.

Dop av barn i Örgryte pastorat

Du som vill döpa ditt barn i någon av kyrkorna i Örgryte pastorat är välkommen att kontakta pastorsexpeditionen. Vi erbjuder dop antingen i en s.k. dopgudstjänst eller i gudstjänsten på söndagen där församlingen är med. Observera att i flera av våra dopgudstjänster kan mer än ett barn döpas vid samma tillfälle.  

Dopet följer en given ordning, men det finns möjlighet för familj och anhöriga att medverka genom exempelvis textläsning, sång och musik och val av psalmer. Detta görs i samråd med prästen.

Vi erbjuder dop i:

Björkekärrs kyrka
Härlanda kyrka
Sankt Pauli kyrka
Skårs kyrka
Örgryte gamla kyrka
Örgryte nya kyrka

Kontakta vår expedition om tid och plats för dop. Här kan ni även ställa andra frågor kring dopet, exempelvis om att låna dopdräkt eller boka lokal för dopfest.

Örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Dopsamtal 

Den präst som ska döpa barnet tar kontakt med familjen för att bestämma tid för dopsamtal. Är ni flera familjer som ska ha dop i samma dopgudstjänst träffas ni oftast vid samma tillfälle. På dopsamtalet går ni igenom dopets ritual, vad som ska hända och vilka psalmer och musik som ska ingå. Faddrar eller familjemedlem får gärna medverka genom exempelvis textläsning. Dopsamtalet är ett bra tillfälle att också lyfta de frågor och funderingar som ni har.

Fadder

Det är vanligt att välja fadder till barnet som ska döpas. Fadderns uppgift är att finnas för barnet under uppväxten, att vara öppen för barnets frågor och tankar om livet och att stödja barnet i den kristna tron. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som ber för barnet. För att vara fadder måste man själv vara döpt i en kristen kyrka. 

Dopet - en fest

Att få fira sitt döpta barn och bjuda in familj och släkt är för många en självklarhet. I mån av plats kan det vara möjligt att boka en församlingslokal för dopfest. Detta bokas också hos pastorsexpeditionen. 

Dopet har inget bästföre-datum!

Två små flickor tittar ner i dopfunten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Erbjudandet gäller små såväl som stora – och står kvar, hela livet. Oavsett ålder är du välkommen att kontakta kyrkan för dop! Ett barn som är 12 år eller äldre måste själv vilja bli döpt.

Om du är ung eller vuxen föregås dopet av dopundervisning där du får fördjupning i den kristna tron. Denna dopundervisning kan läggas upp på olika sätt. En personlig kontakt med en präst är det första steget till att bli döpt. Pastorsexpeditionen förmedlar gärna vidare kontakter.

Att döpas som vuxen

I Svenska kyrkan är barndop vanligast, men det sker också ett stort antal dop för ungdomar och vuxna. Det kan finnas olika anledningar till att döpas senare i livet. Kanske blev dopet inte av. Kanske har du just upptäckt den kristna tron. Kanske vill du som förälder eller anhörig bli döpt samtidigt som ett barn. 

Dopet kan ske i en vanlig gudstjänst eller i det lilla formatet med bara några få närvarande. Dopet kan ske i kyrkan eller utomhus. Du kan välja mellan att bära egna kläder eller att låna en vit kåpa. Den vita kåpan hänger ihop med dopdräkten som dopbarn ofta bär. Barnets dopdräkt är för lång - en symbol för att dopet är något att växa i. Men även den vuxnes kåpa är lång - en symbol för att tron på Gud och Jesus Gud alltid kommer vara större än vad vi kan tänka och säga.

När du döps som vuxen får du först undervisning av en präst där ni samtalar om kristen tro och om dopet. När du döps som vuxen gör du det av ditt eget val, därför blir du samtidigt också konfirmerad. 


Vill du veta mer om dop?

Ta då kontakt med en präst i din församling. Du kan också kontakta vår expedition som kan hjälpa dig att hitta rätt, telefon 031-731 80 40, e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se

En glad flicka i vit klänning håller två vuxna i varsin hand.

Lovisa döptes på sin 1-årsdag

Det planerade dopet pandemiåret 2020 flyttades fram – och fram igen. Till slut bestämde Gustav Heiker Iwdal och Frida Holmgren att deras Lovisa skulle få fira dopet på sin 1-årsdag. – Att se henne stappla fram till dopfunten och att hon var så delaktig gjorde att dopet blev jättefint, säger Gustav.

En person i prästkläder välsignar och håller sin hand över dopkandidaten.

"Det finns en plats där alla är välkomna"

Att bli döpt som vuxen kan vara ett stort steg för många. Men Trolla säger att det gick ganska lätt att hitta rätt, sedan tanken på dop vuxit fram. – För mig är kyrkan en trygg plats där alla är välkomna. Det vill jag vara med och bidra till, säger Trolla.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Men den följer alltid samma ordning. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

Riktlinjer för musik i kyrkan

Vid dop, vigsel och begravning har du tillgång till levande musik. För dig som ändå önskar digital musik är det en köpt cd-skiva som gäller vid offentliga gudstjänster.