Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Dopet - en gåva och en fest

I det kristna dopet får vi löftet om att Gud är med genom hela livet, vad som än händer. Det är en gåva som Gud ger utan krav på motprestation.

Dopet är en fest för hela familjen, men också för församlingen och hela den världsvida kyrkan, när en ny medlem träder in i gemenskapen. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och gemenskapen. Finns flera vårdnadshavare måste samtliga vara överens om dop. När du som ungdom eller vuxen döps är det ett uttryck för din egen vilja. Den som döps blir också medlem i Svenska kyrkan.

Dop av barn i Örgryte pastorat

Du som vill döpa ditt barn i någon av kyrkorna i Örgryte pastorat är välkommen att kontakta pastorsexpeditionen. Vi erbjuder dop antingen i en s.k. dopgudstjänst eller i gudstjänsten på söndagen där församlingen är med. Observera att i flera av våra dopgudstjänster kan mer än ett barn döpas vid samma tillfälle.  

Dopet följer en given ordning, men det finns möjlighet för familj och anhöriga att medverka genom exempelvis textläsning, sång och musik och val av psalmer. Detta görs i samråd med prästen.

Vi erbjuder dop i:

Björkekärrs kyrka
Härlanda kyrka
Sankt Pauli kyrka
Skårs kyrka
Örgryte nya kyrka

Kontakta vår expedition om tid och plats för dop. Här kan ni även ställa andra frågor kring dopet, exempelvis om att låna dopdräkt.

Uthyrning i anslutning till dop på helgen

Vi har nu öppnat för uthyrning av församlingslokaler i anslutning till dop på helgerna. För varje lokal finns ett högsta deltagarantal angivet som dock är högst 50 personer om lokalen tillåter det. Kontakta pastorsexpeditionen för bokning och information om vilka lokaler som finnns tillgängliga samt max antal personer som tillåts i lokalen.

övrig uthyrning

(inklusive minnesstund efter begravning) bokas ännu inte i dagsläget. Mer information kommer.

örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Dopsamtal 

Den präst som ska döpa barnet tar kontakt med familjen för att bestämma tid för dopsamtal. Är ni flera familjer som ska ha dop i samma dopgudstjänst träffas ni oftast vid samma tillfälle. På dopsamtalet går ni igenom dopets ritual, vad som ska hända och vilka psalmer och musik som ska ingå. Faddrar eller familjemedlem får gärna medverka genom exempelvis textläsning. Dopsamtalet är ett bra tillfälle att också lyfta de frågor och funderingar som ni har.

Fadder

Det är vanligt att välja fadder till barnet som ska döpas. Fadderns uppgift är att finnas för barnet under uppväxten, att vara öppen för barnets frågor och tankar om livet och att stödja barnet i den kristna tron. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som ber för barnet. För att vara fadder måste man själv vara döpt i en kristen kyrka. 

dopet - en fest

Att få fira sitt döpta barn och bjuda in familj och släkt är för många en självklarhet. I dagens pandemisituation kanske inte den riktigt stora festen kan bli av - men det går att fira och uppmärksamma dopet ändå. Även om man inte är många kan dopet bli en fin och viktig högtid. Kontakta pastorsexpeditionen för frågor om bokninga v lokal.

 

Dopet har ingen åldersgräns

Kanske var det så att dopet aldrig blev av. Oavsett ålder är du välkommen att kontakta kyrkan för dop! Ett barn som är 12 år eller äldre måste själv vilja bli döpt.

Om du är ung eller vuxen föregås dopet av dopundervisning där du får fördjupning i den kristna tron. Denna dopundervisning kan läggas upp på olika sätt.  En personlig kontakt med en präst är det första steget till att bli döpt. Pastorsexpeditionen förmedlar gärna vidare kontakter.