Foto: Gustaf Hellsing/IKON

GDPR

Här finns information om hur Örgryte pastorat hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, i samband med förrättningar, och även vid din medverkan i församlingarnas grupper och verksamheter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

I rutorna längst ned på sidan skriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Behandlingarna kan skilja sig något beroende på om du är aktiv i församlingsarbetet eller inte. 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Personuppgift - Förskola

Genom att ställa ditt barn i kö till vår förskola behandlar vi vissa personuppgifter. Läs mer om det här.

Personuppgift - Bild- och filmmaterial

Örgryte pastorat tar ibland fotografier eller spelar in film för att dokumentera och informera om vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande innan publicering.

Personuppgift - Barndop

Vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Detta är för att kunna administrera och genomföra dopet. Denna information uppdateras.

Personuppgift - Vuxendop

Vi behandlar ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system för att kunna administrera och genomföra dopet. Denna information uppdateras.

Personuppgift - E-post

Om du skickar e-post till Örgryte pastorat kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande.

Personuppgift - Sociala medier

Örgryte pastorat är aktivt på sociala medier såsom Facebook och Instagram. När du publicerar innehåll på våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du här själv lämnar.

Personuppgift - Lokalbokning

För att avtalet om bokning av lokal ska kunna ingås behöver vi dina kontaktuppgifter.

Personuppgift - Handlingar

Här kan du se information om hur Örgryte pastorat hanterar inkomna handlingar.