Foto: Gustaf Hellsing/IKON

GDPR

Här finns information om hur Örgryte pastorat hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Två händer skriver på en bärbar dator.

Cyberangreppet 2023–2024

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. På denna sida hittar du information om angreppet och efterföljande konsekvenser i form av stulen data.

Har du frågor gällande personuppgiftsincident?

För allmänna frågor, vänd dig till Svenska kyrkan via ciso@svenskakyrkan.se

För frågor gällande Örgryte pastorat, kontakta kanslichef Agneta Johnsson, agneta.johnsson@svenskakyrkan.se 

Så behandlar Örgryte pastorat dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.  
 
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter i samband med förrättningar och vid deltagande i församlingarnas grupper och verksamheter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.  
 
Behandlingen av dina personuppgifter utförs med stöd av berättigat intresse eller laglig grund. Saknas någon av dessa grunder inhämtar vi alltid samtycke. Observera att vissa personuppgifter kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.  

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss.
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs.
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
  • invända mot behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.
  • ta tillbaka ditt samtycke när som helst, då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till Örgryte pastorsexpedition på telefon 031-731 80 40 eller orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se  

 

Här kan du läsa mer specifikt om olika personuppgiftsbehandlingar:

Personuppgift - Medlem

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter.

Personuppgift - Barnverksamhet

När du anmäler ditt barn till någon av våra barngrupper behandlar vi vissa personuppgifter. Läs mer om det här.

Personuppgift - Vuxenverksamhet

För att vi ska kunna administrera utskick och information till medlemmar i våra verksamheter behöver vi lagra personuppgifter.

Personuppgift - Barndop

Vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Detta är för att kunna administrera och genomföra dopet. Denna information uppdateras.

Personuppgift - Vuxendop

Vi behandlar ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system för att kunna administrera och genomföra dopet. Denna information uppdateras.

Personuppgift - Konfirmand

I samband med anmälan till konfirmandgrupp i Örgryte pastorat, registreras de personuppgifter som ni uppger.

Personuppgift - Begravning

Vi har registrerat ditt namn och dina kontaktuppgifter i våra system. Dessa uppgifter har vi fått från dig eller den begravningsbyrå du anlitat.

Personuppgift - Lokalbokning

För att avtalet om bokning av lokal ska kunna ingås behöver vi dina kontaktuppgifter.

Personuppgift - Vigsel

I samband med bokning av vigsel registrerar vi de personuppgifter som ni uppger.

Personuppgift - Handlingar

Här kan du se information om hur Örgryte pastorat hanterar inkomna handlingar.

Personuppgift - E-post

Om du skickar e-post till Örgryte pastorat kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande.

Personuppgift - Förskola

Genom att ställa ditt barn i kö till vår förskola behandlar vi vissa personuppgifter. Läs mer om det här.

Personuppgift - Bild- och filmmaterial

Örgryte pastorat tar ibland fotografier eller spelar in film för att dokumentera och informera om vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande innan publicering.

Personuppgift - Nyhetsbrev

Om du anmält dig till något av de nyhetsbrev som Örgryte pastorat tillhandahåller behöver vi också behandla dina personuppgifter.

Personuppgift - Sociala medier

Örgryte pastorat är aktivt på sociala medier såsom Facebook och Instagram. När du publicerar innehåll på våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du här själv lämnar.

Personuppgift Jobbansökan

Om du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter. Läs mer här.

Personuppgift - Swish

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter vid swishbetalningar.