Foto: Helena Sandström

Gudstjänst i Björkekärr

Högmässa i Björkekärrs kyrka varje söndag kl 10.30 med Söndagsklubben för barn och kyrkfika efteråt. Veckomässa med nattvard, lovsång och möjlighet till personlig förbön varje tisdag kl 19.00.

Välkommen att fira gudstjänst i Björkekärrs kyrka!

Söndagar kl 10.30
Högmässa
Barnen firar sin egen gudstjänst i Söndagsklubben
Kyrkfika efteråt

Tisdagar kl 19
Veckomässa
med nattvard som avslutas med en stunds lovsång och möjlighet till personlig förbön

 

På Youtube finns tidigare inspelade gudstjänster, Söndagsklubben med mera:
www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 

 

Björkekärrs kyrka

Foto: Helena Sandström

Öppen kyrka när Välkommen-flaggan står ute.
Aktuell information om gudstjänst
Virtuell rundtur på Google maps
Digitalt
: www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 
Adress Sörensens gata 1, 416 79 Göteborg
Församlingens e-post bjorkekarrs.forsamling@svenskakyrkan.se

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Björkekärr församling på Youtube

Gudstjänster, Söndagsklubben, musik och sångstund för de små. Det är något av det du hittar på Björkekärrs församlings youtubekanal.