Foto: arek socha pixabay

Internationella kontakter

Vänner runt vår jord

Att vara en kristen församling är också att vara del av den världsvida kyrka som bekänner Jesus som Herre. Kontakt med kristna bröder och systrar i andra länder och sammanhang berikar och fördjupar vår identitet och förståelse av att vara Kristi kropp i världen.

........................................

Aktuellt:
Vi har fått en hälsning från Lisa och Hjalmar Unosson, Peru-missionärer utsända av ELM - Evangelisk Luthersk mission, och som vi stöttar med kollekter och regelbundet ber för i vår högmässa. Hjalmar och Lisa var under en tid med i Sankt Pauli församling innan de reste på uppdrag till Peru. (19/2-21)
Hälsning från Hjalmar och Lisa

..................................

Vänförsamling i Estland
Vi har i Sankt Pauli en vänförsamling i Estland, Pärnu-Jakobi.
Denna kontakt knöts när Estland blev självständigt 1991.
Under åren har vi besökt varandra vid flera tillfällen till ömsesidig inspiration och glädje. 
Mer info om vår vänförsamling, kontakta diakon Kicki Bengtsson
https://sites.google.com/site/paernujakobi/ 

 

Etiopien
Sedan år 2010 har vi haft kontakt med församlingen Addis Abeba Mekane Yesus.
Under tre månader 2010 var deras nyss pensionerade kh på besök i vår församling och det följdes av ett antal besök från Sankt Pauli i deras församling i Addis Abeba.
Kontaktperson Marcus Waldemarson


Organisationer vi stöttar regelbundet med kollekter och månadsinsamlingar

Nordisk Östmission nordiskostmission.se

Network - diakonalt arbete bland romer i Arad, Rumänien  https://www.networksro.org/

ELM - evangelisk luthersk mission