Lila blommor i en grön suddig omgivning.
Foto: Darius Cotoi/Unsplash

Det här är Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig…

som är patient
Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som är van att lyssna. Sjukhuskyrkan erbjuder samtal och stöd som ger möjlighet till reflektion och bearbetning av din situation. Vi följer med dig ett stycke längs vägen och lyssnar på din berättelse.

som är närstående
Att stå bredvid och känna att man inte kan göra så mycket, kan vara svårt och känslosamt på olika sätt. Du kan känna dig ensam, trött och maktlös. En utomstående samtalskontakt kan vara både till stöd och avlastning. Sjukhuskyrkans personal är tillgänglig för dig när du behöver någon att tala med.

som är personal
Att arbeta bland människor med stora behov till kropp och själ innebär påfrestningar för dig som använder dig själv som redskap. Existentiella och etiska frågeställningar kan komma längs vägen. För att din empati och omsorg ska kunna hålla i många år vill Sjukhuskyrkan stötta dig som personal. Det kan ske genom enskilda samtal eller genom avlastande samtal i arbetslaget, där det finns möjlighet att reflektera och bearbeta.

Vi finns där du är

Sjukhuskyrkan vänder sig till samtliga kliniker på Östra sjukhuset:

Centralkliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Förlossningvården, Psykiatriska kliniken, Akutmottagningen, Infektionskliniken och BUP – Barn och ungdomspsykiatrin.

Sjukhuskyrkan finns också närvarande på Aktivitetshus Centrum och Kålltorps Hospice 

Rum för stillhet

Sjukhuskyrkan erbjuder möjlighet till gudstjänst, nattvard och förbön. Vi kan också förrätta dop när så önskas. Andaktsrummen på sjukhuset är öppna dagtid för en stunds stillhet och ljuständning. Det finns också möjlighet till enskild nattvard eller andakt. Kontakta då personalen.

 

Rum för stillhet

Sjukhuskyrkans symbol i glas mot ett fönster.
Foto: Sjukhuskyrkan

Andaktsrummen på sjukhuset är öppet för ljuständning och en stunds stillhet.

Centralklinikens andaktsrum
Andakt Tisdag 15.30 
Andrum En stund i stillhet och meditation. Onsdag 12.00  

Psykiatriska klinikens andaktsrum
Andakt Onsdag 14.00 

Välkommen in till andaktsrummen på Sjukhuset:

Ett altare med blommor, ett kors och en ljushållare.

Andaktsrummet på Centralkliniken

Diagnosvägen 11, entréplan, mellan cafeterian och A-hissarna.

Ett altare med ett kors och en ljusbärare i smidesjärn.

Andaktsrummet på Psykiatrikliniken

Journalvägen 5, vid D3, intill avdelning 363.