Foto: Inese P Johansson

Körer i Pauli

Nyfiken på att sjunga i kör? I Sankt Pauli församling finns ett brett utbud av körer och musikgrupper, från rytmik och barnkörer till körer för vuxna.

Rytmik i Sankt Pauli

Sjunga, gunga, dansa och musik i olika stilar för de yngsta. Vårens rytmikplatser släpps den 8 december kl 12.00.

Barn- och ungdomskörer i Pauli

Låt barnen sjunga! I Sankt Pauli församling finns kör för både barn och unga från ca 4 år och uppåt.

Körer för vuxna

Sankt Pauli kyrkokör, kören VOiCES och Sankt Pauli vokalensemlbe är körer för vuxna. Välkommen med!

Vill du lyssna? I Sankt Pauli kyrka är det regelbundet musikgudstjänst:

Musik i Sankt Pauli

”… tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta…” I Sankt Pauli församling finns ett rikt musikliv med musikgudstjänster och lunchmusik.