Foto: Helena Sandström

Sankt Pauli församling

Välkommen i gemenskapen i Sankt Pauli kyrka och församlingshem!

sankt pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka Foto: Helena Sandström

Öppet under allhelgona: Lördag kl 16-18 med musik, ljuständning m.m.
Virtuell rundtur på Google maps
Aktuell information om gudstjänst.
Adress Sankt Pauli kyrkoplan 1, 416 63 Göteborg
Församlingens e-post sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se
Digitalt:
www.sanktpauli.se för direktsända gudstjänster
Sankt Pauli på facebook
Sankt Pauli på Youtube