Foto: Helena Sandström

Sankt Pauli församling

Välkommen i gemenskapen i Sankt Pauli kyrka och församlingshem!

sankt pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka Foto: Helena Sandström

Öppet onsdagar 12:30-17:00, torsdagar 13:00-17:00 och söndagar 12:15-17:45.
Aktuell information om gudstjänst.
Adress Sankt Pauli kyrkoplan 1, 416 63 Göteborg
Församlingens e-post sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se
Digitalt: www.sanktpauli.se