Meny

Sankt Pauli församling

Välkommen i gemenskapen i Sankt Pauli kyrka och församlingshem!

sankt pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka Bild: Helena Sandström

Öppet onsdag och torsdag kl 11-14.
Högmässa söndag och kyrkliga helgdag kl 10, 12 och 18 i kyrkan. Familjemässa söndag kl 10 i Pauligården.
Veckomässa onsdag kl 19 och torsdag kl 12.
Fredagsmässa fredag kl 18.30, jämna veckor
Middagsbön i kyrkan må-fr kl 12.00

Adress Sankt Pauli kyrkoplan 1, 416 63 Göteborg
Församlingens e-post sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se
Digitalt: www.sanktpauli.se