Interiör i Örgryte nya kyrka.
Foto: Ronald Eek

Barockorgeln

Den nordtyska barockorgeln i Örgryte nya kyrka har byggs på Göteborgs universitets orgelforskningsverkstad.

Text: Henrik Tobin

Trion Mats Arvidsson, Henk van Eeken och Munetaka Yokota har varit huvudansvariga orgelbyggare med Harald Vogel som rådgivare och Hans Davidsson som projektansvarig. Instrumentet har 54 stämmor fördelade på 4 manualer och pedal.

Orgeltypen representerar en höjdpunkt i orgelbyggeriets historia och fyllde en viktig funktion i den praktfulla gudstjänsttyp som inte minst kom till uttryck i de stora hansestäderna. Det handlar om geografiska områden som under Schnitgers tid till stor del också var sydliga svenska provinser. Den nordtyska barockorgeln representerar därmed också en del av svensk kultur- och kyrkohistoria. Orgeln ljöd som soloinstrument tillsammans med körer och andra instrument och - inte minst - som understödjare av församlingens sång.

Målsättningen inom orgelprojektet har varit att på vetenskaplig grund skapa en nordtysk barockorgel från 1600-talet i Arp Schnitgers (1648-1719) anda. En viktig del av projektet har varit rekonstruktion av det dåtida orgelbyggeriets metoder och processer. Det syftet har bland annat uppnåtts genom att kombinera forskning i akustik, metalliska konstruktionsmaterial och luftflödesdynamik med utveckling av hantverksmetoder.

På västläktaren, huvudläktaren, i Örgryte nya kyrka står Nordtyska barockorgeln. Den har byggts på Göteborgs universitets orgelforskningsverkstad som en del av ett omfattande forskningsprojekt inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Foto: Ronald Eek