Foto: Jordi Farres

Samtal och stöd - Härlanda

Till Härlanda församling är du som församlingsbo alltid välkommen när livet krisar till.

När livet på olika sätt är svårt kan man behöva prata med någon om det svåra. Ibland är det något som hänt i livet, ibland har man frågor om Gud eller helt andra saker att brottas med. Det kan vara kris, sorg eller sjukdom som är svåra att hantera. Saker som hänt i livet som du kanske aldrig berättat för någon.

Svenska kyrkans präster och diakoner finns här för att lyssna och stödja i svåra situationer. Till oss kan du alltid komma, oavsett religionstillhörighet, ålder, troende eller inte, med livets alla frågor. Du kan få hjälp och stöd i kontakter med myndigheter. Du har också möjlighet att söka ekonomiskt bistånd från våra fonder. Du är alltid välkommen.

Det finns möjlighet att träffa diakon i Härlanda:

Tisdagar 9-10.30 och torsdagar 14-15.30
(med reservation för ändringar). Det bästa är dock att kontakta oss i förväg så att vi säkert finns på plats.

 

Vill du komma i kontakt med någon speciell präst eller diakon?
Kontakta pastorsexpeditionen, telefon 031-731 80 40, som hjälper dig vidare. Du hittar också telefonnummer och e-post direkt till präster och diakoner på hemsidan. 

 

 

Kontakt: