Foto: Gustaf Hellsing IKON

Verksamhet i Sankt Pauli

Välkommen att vara med i verksamheten!

verksamheter hösten 2021

Kyrkans olika grupper för alla åldrar kan samlas, dock ska alltid distansering iakttas. Lokalens storlek avgör hur många som kan samlas samtidigt.

Enklare fika kan serveras med iakttagande av hygienregler, dock ingen matservering, vilket gör att soppluncher och dylikt inte startar än.