Foto: Helena Sandström

SMÅ&stora och Minikyrka

Gudstjänster med de små, för både liten och stor, i Sankt Pauli församling.

Gudstjänster med SMÅ & stora kl 16.00

Vi träffas i Sankt Pauli kyrka för att möta Gud. Under gudstjänsterna medverkar församlingens förskola och barnkörer. Gudstjänsten riktar sig till liten som stor! 

25 september
23 oktober
4 december

................................................................................................

Minikyrka i Pauligården för barn i förskoleåldern.
Kl 10.10

Minikyrka för barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Ni får uppleva vårt tema med bild, ljud och ljus då vi spelar, sjunger och ber tillsammans. Efter Minikyrka fortsätter vi med Öppen förskola för dem som vill vara med där.

5 oktober
9 november
7 december

 

Följ med på Minikyrka:

En grupp barn sitter på golvet och tittar mot tre vuxna som gör rörelser med händerna.

Minikyrkan bygger en stabil grund

I Sankt Pauli församling är det Minikyrka sex gånger om året. Då bjuder församlingen in till samling för barn i förskoleålder.