Foto: Helena Sandström

SMÅ&stora och Minikyrka

Gudstjänster med de små, för både liten och stor, i Sankt Pauli församling.

Gudstjänst med SMÅ & stora 

Församlingens förskola och barnkörer medverkar. Gudstjänsten riktar sig till liten som stor! 

Sankt Pauli kyrka söndag kl 16.00:

4 februari
17 mars

Minikyrka

Minikyrka är en samling för barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Ni får uppleva vårt tema med bild, ljud och ljus då vi spelar, sjunger och ber tillsammans. Efter Minikyrka fortsätter vi med Öppen förskola för dem som vill vara med där.

Sankt Pauligården onsdag kl 10.10:

21 februari
15 maj

Följ med på Minikyrka:

En grupp barn sitter på golvet och tittar mot tre vuxna som gör rörelser med händerna.

Minikyrkan bygger en stabil grund

I Sankt Pauli församling är det Minikyrka sex gånger om året. Då bjuder församlingen in till samling för barn i förskoleålder.