Foto: Helena Sandström

Örgryte gamla kyrka

Örgryte gamla kyrka med sina vackra målningar i taket har anor från 1200-talet. Idag är det en av stadens mest populära kyrkor för dop, bröllop och begravningar.

Örgryte gamla kyrka

Foto: Helena Sandström


Virtuell rundtur på Google maps
Gudstjänst:
Sommarmässa/gudstjänst söndag kl 11 under juni, juli och augusti. Mer om gudstjänst i Örgryte församling
AktuellAdress Danska vägen, 412 66 Göteborg
Församlingens e-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se 
Bokning: orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se, 031-731 80 40.

Titta in i kyrkan:

Örgryte gamla kyrka ligger många göteborgare varmt om hjärtat. Idag firas här framför allt dop, bröllop och begravningar - men även gudstjänst emellanåt, särskilt vid kyrkans högtider. För aktuell information vad gäller bokningar, kontakta pastorsexpeditionen. 

Kort historik

Där Örgryte gamla kyrka idag ligger uppfördes under 1200-talet en romansk, rektangulär stenkyrka med kor och altare i öster. Kyrkan har vid ett flertal tillfällen efter det genomgått både till- och ombyggnationer för att slutligen få sin nuvarande form i början av 1800-talet. Läs mer om Örgryte gamla kyrkas historia.

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Kyrkan finns med dig genom livet, i glädje och i sorg

Vandra i Örgryte pastorat

Ta en sväng ut och vandra mellan kyrkorna i Örgryte pastorat. På varje plats kan du ta del av spännande fakta om kyrkan och upptäckaruppgift för barnen. Du kan också göra vandringen till en pilgrimsvandring med rum för inre reflektion.

Närbild på en känga på någon som står i en ring med andra.

Klimatvandring

Vandra för klimatet mellan Örgryte pastorats kyrkor. Vandringen är en möjlighet till inre reflektion över hur du, tillsammans med andra, kan bidra till en mer hållbar värld.