Foto: Helena Sandström

Örgryte gamla kyrka

Örgryte gamla kyrka med sina vackra målningar i taket har anor från 1200-talet. Idag är det en av stadens mest populära kyrkor för dop, bröllop och begravningar.

örgryte gamla kyrka

Foto: Helena Sandström

Öppet  Torsdagar kl 14.30-16 i samband med själaringning kl 15.
Virtuell rundtur på Google maps
Adress
Danska vägen, 412 66 Göteborg
Församlingens e-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se 
Kyrkan är förnärvarande stängd för gudstjänst och förrättningar.

Titta in i kyrkan:

Örgryte gamla kyrka ligger många göteborgare varmt om hjärtat. Idag firas här framför allt dop, bröllop och begravningar - men även gudstjänst emellanåt, särskilt vid kyrkans högtider. För närvarande är kyrkan stängd för gudstjänst och andra högtider men har öppet för enskild andakt vissa tider (se ovan).

Kort historik

Där Örgryte gamla kyrka idag ligger uppfördes under 1200-talet en romansk, rektangulär stenkyrka med kor och altare i öster. Kyrkan har vid ett flertal tillfällen efter det genomgått både till- och ombyggnationer för att slutligen få sin nuvarande form i början av 1800-talet. Läs mer om Örgryte gamla kyrkas historia.