Foto: Helena Sandström

Örgryte gamla kyrka

Örgryte gamla kyrka med sina vackra målningar i taket har anor från 1200-talet. Idag är det en av stadens mest populära kyrkor för dop, bröllop och begravningar.

örgryte gamla kyrka

Titta in i kyrkan:

Örgryte gamla kyrka ligger många göteborgare varmt om hjärtat. Idag firas här framför allt dop, bröllop och begravningar - men även gudstjänst emellanåt, särskilt vid kyrkans högtider. För aktuell information vad gäller bokningar, kontakta pastorsexpeditionen. 

Kort historik

Där Örgryte gamla kyrka idag ligger uppfördes under 1200-talet en romansk, rektangulär stenkyrka med kor och altare i öster. Kyrkan har vid ett flertal tillfällen efter det genomgått både till- och ombyggnationer för att slutligen få sin nuvarande form i början av 1800-talet. Läs mer om Örgryte gamla kyrkas historia.