Foto: Diego PH/Unsplash

Du behövs - Ideell i Örgryte

I Örgryte församling finns många sätt att engagera sig ideellt. Vi är glada för det du ger av dig.

I Örgryte församling finns många sätt att engagera sig. Det finns färdiga uppgifter att gå in i, till exempel soppkokare, internationella gruppen, påskvandringar, kyrkvärdar, kaffevärdar, barnverksamhetsledare på tisdagar i Skår, konfirmandledare, lägerledare, klädvårdare, missionsförsäljare, arbetskretsare, informationsutdelare, studiecirkelledare, besöksgruppare på sjukhem och äldreboende eller sköta ljudet vid gudstjänster m.m... Som ideell får du introduktion, regelbunden utbildning och träffar avpassat efter uppgiften.

Har du någon egen idé om vad du vill göra i församlingen så är du välkommen att berätta.

Olika personer, vid olika tillfällen i livet, har olika möjlighet att engagera sig som frivillig. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite man kan vara engagerad. Kanske är det två timmar per termin eller en halv dag i veckan. Människors engagemang och vilja att vara med och påverka församlingen är viktigt. Varje insats är värdefull, du behövs! Vi är glada för det du ger av dig. Tack för dina ögon, öron, hjärta och händer.

Vill du engagera dig? Kontakta Jonathan!

 

Därför arbetar vi med delaktighet

Örgryte församling vill vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Man ska kunna känna delaktighet i församlingen oavsett hur engagerad man är. Samtidigt ska det vara lätt för den som vill att finna en plats i församlingsgemenskapen.

I dopet är vi kallade att vara Kristi lärjungar, detta är en kärlekförklaring utan krav på prestation. Jesus uppmanar oss också som kristna att föra Kristi kärlek vidare i världen. Detta gör var och en efter sina förutsättningar i sitt liv där man befinner sig.

Målsättning

Örgryte församling är en plats där det är lätt att känna sig delaktig, vara med och påverka och ta ansvar för församlingen.
Örgryte församling är en plats där det finns många olika sätt att vara delaktig och det upplevs som meningsfullt och lustfyllt för den som är frivillig/volontär.
Hur når vi målet

Vi arbetar för att församlingen ska vara öppen, inbjudande och tolerant, där "här hjälps vi åt"-andan får smitta av sig.
Vi arbetar för att göra det lätt att hitta en uppgift för den som vill.
Vi arbetar för samverkan med frivilliga tillsammans med andra församlingar i Göteborg, Ideellt forum och Volontärbyrån i Svenska kyrkan.
Vi har avsatt resurser för att skapa en för församlingen gemensam, tydlig struktur genom att arbeta fram riktlinjer, processer, instruktioner och verktyg. Och arbetar för att skapa rutiner så att vi ser, uppskattar och vårdar våra ideella medarbetare.

Var passar din sten in?

Vi hade en dag om ideellt medarbetarskap i Örgryte pastorat 22/10. Här kan du se korta filmer om vad som presenterades under dagen.

Torsdagsgrupperna i Örgryte

Torsdagsgrupperna innehåller ett varierat kursutbud med fokus på öppna och tillåtande samtal om tro och liv. Här finns möjlighet till att både fördjupas, ha roligt och bara vara. Torsdagar kl 18.30-21.00 i Örgryte församlingshem.

Internationella gruppen

I Örgryte församling finns en internationell grupp som arbetar för att samla in pengar och sprida kunskap om framför allt Act Svenska kyrkan. Välkommen du som vill engagera dig!