Sankt Pauli kyrka

sankt pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka Foto: Helena Sandström

Öppet ons-tor 13-17.
Virtuell rundtur på Google maps
Aktuell information om gudstjänst.
Adress Sankt Pauli kyrkoplan 1, 416 63 Göteborg
Församlingens e-post sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se
Digitalt: www.sanktpauli.se

Titta in i kyrkan:

Sankt Pauli kyrka - En byggnadshistoria

Byggår: 1880-1882, invigd 15 januari 1882
Arkitekt: Adrian C Pettersson
Byggnadsstil: Modifierad romansk
Tornets höjd: 46 m
Längd: 36 m
Bredd: 23 m
Platsantal: 600-700, ursprungligen 1200
Sankt Pauli kyrka byggdes mellan åren 1880 till 1882 och invigdes 15 januari 1882. Arkitekt för kyrkan var kyrkobyggaren Adrian C Pettersson.

Kyrkans byggnadsstil kan kallas modifierat romansk. Stilen innehåller inslag som inte hör till en renodlad byggnadsstil. Det moderniserade i den romanska stilen märks mest på det smäckra tornet med sina fyra mindre torn runt om. Tornet är 46 meter högt och kyrkan är utvändigt 36 meter lång och 23 meter bred. I sin ursprungliga utformning gav kyrkan plats för 1200 besökare.

Kyrkan har genomgått fyra stora renoveringar, 1916-1917, 1941, 1969-1970 och nu senast 2009. Vid senaste renoveringen var Erika von Geijer arkitekt. Då byggdes nytt större kyrktorg, de bakre sidorummen ljudisolerades, sakristian flyttades till kyrkans bakre del invid kyrktorget, de bakre toaletterna byggdes om så att det nu finns tre stycken vilka nås via kyrktorget. I kyrkorummets främre del har två bänkrader tagits bort för att göra området runt koret mera flexibelt.
Sankt Pauli kyrka har tillkommit som gudstjänstrum för församlingen kring Redberget. Generationer har haft henne som hem. Där har de mött Gud i Hans Ord och Sakrament. Unga och gamla har förenats i böner och lovsånger. Gud är år från år densamme. Gud hör bön. Hans kärleksfulla vilja är densamma. Jesus ord på altarets framsida är en sammanfattning av Evangeliet från Gud till oss människor: “Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.”

Klockorna i tornet

I Sankt Pauli kyrkas torn, som är 46 m högt, hänger två klockor samt en slagklocka. Stora och lilla klockan är försedda med inskriptioner som är författade av häradshövdingen Ludvig Essén.

Stora klockan
Gjuten av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1881
Vikt 925 kg, diameter 118 cm
Inskription:
Med klingande tunga det budskap jag bär.
Till gamla och unga: Si, Herren är när!
Hans sabbat är inne, håll upp med din id.
Och helga ditt sinne från oro och strid!
Om Anden dig väckte till ånger och tro,
Du jägtande slägte här finner du ro.
Lär bedja och vaka och viljan stärk,
Gack sedan tillbaka och verka Guds verk.

Lilla klockan
Gjuten av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1881
Vikt 570 kg, diameter 101 cm
Inskription:
När morgon tänts och dag blir ny.
Till stilla bön jag ljuder,
När solen göms i aftonsky.
Till lof och tack jag bjuder.

Slagklockan i tornet
Gjuten av av Bergholtz Klockgjuteri, Stockholm 1881
Vikt 74 kg, diameter 52 cm

Inventarier

Altaret tillkom vid renoveringen 1969 och är utfört i Kolmårdsmarmor.

Kristusbilden i koret är en kopia av Thorvaldsens Kristusbild i Vor Frue Kirke i Köpenhamn. Den placerades i Sankt Pauli kyrka 1969 efter att tidigare ha stått i Kjellbergska Flickskolan och är skulpterad i marmor. De sex kormålningarna tillkom 1917 och är utförda av Alberth Eldh. Samtidigt tillkom målningarna i dopabsiden.

Träkrucifixet på stora altaret är handskuret av den schweiziske träbildshuggaren Josef Schibig, Steinen och är från 1970. Ett rosenprytt träkors i ek som är snidat av konstnären Erling Valldeby hänger sedan 1941 i triumfbågen.

Predikstolen är från 1882 har tidigare haft ljudtak. Sin nuvarande placering fick den 1940 då den sänktes ett steg och placerades närmare väggen.

Dopfunten tillkom 1918 och är tillverkad av kalksten från Ignaberga Kalkstensbruk. Figurerna är modellerade av Ninnan Santesson.

Takkronorna som hänger över läktarbariären är från 1941 och de som hänger under läktarna är från 1970 och är tillverkade av E Johansson Gelbgjuteri, Skara.

Textilierna tillkom 1970 och är tillverkade av textil-konstnärinnan Christina Westman.

Processionskorset är handskuret av Eva Spångberg och är i bruk sedan 1996.

Ljusbäraren är handgjord av smeden Pelle Fäldt, Eskilstuna och är i bruk sedan 1999.

Besöksadress kyrkan: Sankt Pauli kyrkoplan 1. Närmaste hållplats är Redbergsplatsen, Olskrokstorget och Nobelplatsen.

För mer information, kontakta Bengt Karlsson.

Bengt Karlsson

Bengt Karlsson

Örgryte pastorat

Vaktmästare