Foto: Linda Maria Thompson/IKON

Lunds stift får 400 000 kronor från regeringen

Nyhet Publicerad

Kyrkostyrelsen har fördelat 8 miljoner kronor ur regeringens medel till arbetet med asylsökande och nyanländas etablering. Lunds stift tilldelas 400 000 kronor.

Under 2016 fördelade Svenska kyrkan 17 miljoner kronor av statliga medel för arbetet med asylsökande och flyktingar. I november 2016 beslutade regeringen om ytterligare bidrag till civilsamhället under 2017 för att stärka arbetet med flyktingsituationen. Svenska kyrkan fick som en av fyra organisationer ett bidrag om 8 miljoner kronor. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

Urvalet kring hur pengarna fördelas har gjorts i samarbete med stiften. I Lunds stift tilldelas två församlingar pengar för sitt arbete.

  • Strövelstorps församling, 370 000 kronor.
    Medlen ska bland annat användas till en fortsatt projekttjänst för direktkontakt med asylsökande och nyanlända, rådgivning och stöd, svenskundervisning, textilgrupp, sommarvecka för nyanlända och svenska barn, samhällsinformation, fadderverksamhet och utbildning av volontärer.
  • Förslöv-Grevie församling, 30 000 kronor.
    För fortsatt verksamhet med språkkafe, träffar, hjälp med transporter, utflykter samt uppstart av verksamhet för ensamkommande på nya boendet i Förslöv.

Varför engagerar sig Svenska kyrkan i flyktingfrågan?

När Svenska kyrkan engagerar sig för den människa som flytt från svåra omständigheter och för att den som kommit till Sverige ska få en verklig chans att bli en del av det svenska samhället så är det ett uttryck för kärleken till medmänniskan, nästan.

Kyrkan betyder trygghet för familjen.

Familjen gick under jorden efter avslag

Fabio och Ariana och deras två barn är en av många familjer som lever papperslösa i Sverige. Vi träffar dem i en av Svenska kyrkan Malmös många kyrkor. "Kyrkan är vårt första hus", säger de.

"Flyktingfrågan är en politisk fråga - människor på flykt är det inte"

"Det är viktigt att inte blanda samman politiska lösningar med hjälpen till den som står på vår tröskel," skriver biskop Johan Tyrberg i ett debattinlägg i Sydsvenskan.

Biskoparna på DN Debatt: Splittra inte familjer

Jesu budskap var för sin tid radikalt. Han lyfte fram barnen som ett föredöme och synliggjorde dem. Därför vädjar vi till riksdagens majoritet att ompröva sina ställningstaganden om möjligheten att få uppehållstillstånd och rösta så att barnens intressen säkerställs, skriver Svenska kyrkans 14 biskopar.

Supportteamet Migration i Lunds stift

Supportteamet Migration samordnar och informerar om arbetet med asylsökande och flyktingar i Lunds stift.