Foto: Gunnar Menander/IKON

Varför engagerar sig Svenska kyrkan i flyktingfrågan?

När Svenska kyrkan engagerar sig för den människa som flytt från svåra omständigheter och för att den som kommit till Sverige ska få en verklig chans att bli en del av det svenska samhället så är det ett uttryck för kärleken till medmänniskan, nästan.

I centrum för den kristna kyrkans uppmärksamhet och omsorg finns medmänniskan. Svenska kyrkans verksamhet och den enskilda kristna människans liv har som mål att präglas av en saklig omsorg om medmänniskans väl och ve.

När Jesus får frågan om vilket bud som är det största i Guds lag svarar han: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta, … Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. (Matteusevangeliet 22:34f)

Den människa som vi kommer i kontakt med, som kommer inom vårt synfält har vi också ansvar för. Att bidra till våra medmänniskors liv och livsmod är ett uttryck för den kärlek som kommer av Gud.

När Svenska kyrkan engagerar sig för den människa som flytt från svåra omständigheter och för att den som kommit till Sverige ska få en verklig chans att bli en del av det svenska samhället så är det ett uttryck för kärleken till medmänniskan, nästan.

Och som Paulus skriver: Om jag talar både människors och änglar språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande cymbal. … nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. (1 Korinthierbrevet 13:1, 13)

Vit stenkyrka vid stängslet som markerar gränsen mellan Israel och Jordanien.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för människor som är i utsatta situationer på grund av sin tro.