Diakonuppropet
Foto: Andrea Kollmann

Diakonupprop som ger eko - Prostestvåg mot dagens finansiella system

Nyhet Publicerad Ändrad

Fyra diakoner i Lunds stift har lyckats nå ut. Deras upprop mot överskuldsättning ger eko i riksmedia. Nu står ett möte med finansmarknads- och konsumentministern på tur.

2015-11-18

Diakonerna i Lunds stift som startat uppropet kontaktades tidigare i år av Sveriges television, Plus-redaktionen. Det populära konsumentprogrammet har en miljon tittare per avsnitt.

‒ De hade fått reda på uppropet via sociala media och ville ha med ett inslag med en av oss eftersom vi träffar så många som är skuldsatta, berättar Elinn Leo.

I oktober sändes programmet som fokuserar på problemet med skuldsättning. Där intervjuas Elinn Leo. Enligt ny forskning har var sjätte överskuldsatt försökt att ta sitt liv. I Plus berättar frånskilda trebarnsmamman Annika i Helsingborg att om det inte vore för att hon hade barn skulle hon tagit sitt liv.

‒ Den graden av desperation är något vi ofta får möta. Docent Richard Ahlström publicerade en rapport i våras som bekräftar att människor känner en enorm hopplöshet. De som fastnat i skuldsättning har mycket svårt att ta sig ur. Skulderna ökar hela tiden. Vissa blir aldrig skuldfria. Det finns ingen förlåtelse eller nåd, menar Elinn och fortsätter:

‒ Människor vill göra rätt för sig är min erfarenhet. Konsumtion av typen ”Lyxfällan” är ovanlig, det är en mycket liten procent. Det rör sig istället om människor som drabbats av en kris.

Att bli sjuk, skild eller arbetslös kan räcka för att hamna i ett svårt ekonomiskt läge. Steget från trygghet till att vara skuldsatt är kort. Söktrycket har länge varit hårt men det har definitivt ökat. Det märker både kommunens budget- och skuldrådgivare och vi i kyrkan, konstaterar Elinn Leo. 

Få beviljas skuldsanering. Så som lagtexten är formulerad får bara de som är mycket svårt sjuka eller de som närmar sig pensionering den möjligheten. Att få skuldsanering innebär att leva i fem år på existensminimum. Efter det är skulderna borta.

I mitten av september deltog Elinn Leo, Lena Hansen och Cheryl French på en konferens i London om överskuldsättning. Dagarna arrangerades av Eurodiaconia, en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer som har diakonal verksamhet.

‒ Skuldsättning är ett stort problem i Europa. Det som slog oss var hur illa det är ställt i vårt land. Sverige har en av de mest avreglerade marknaderna. Skyddet för konsument och individ är starkare i de flesta andra länder, poängterar Elinn och fortsätter:

‒  Hela Bibeln är full av hänvisningar till detta gissel med ockerräntor. I Sverige kommer man undan med att kalla detta för avgifter. En räkning kan öka med flera hundra procent på några få månader. Det är upprörande.

Det är vardagliga räkningar som el, hyra som är början på den onda spiralen. Detta är ett strukturellt problem som drabbar individer. Lagstiftningen behöver ändras och marknaden regleras på så sätt att man kan förebygga att människor sätts i skuld och att man kan hjälpa dem att ta sig ur.

En annan aspekt av överskuldsättningen är barnperspektivet. Det finns ett stort mörkertal men enligt Kronofogden finns det 161 000 som har en skuldsatt förälder.

‒ De här barnen ser vi och möter vi i kyrkan. De drabbas ofta under lång tid. Det handlar om barnfattigdom. Det finns inte pengar till skolaktiviteter, vinterkläder, barnkalas. Socialtjänsten tar inte hänsyn till om man har skulder, även om man har barn. Då står man där väldigt ensam och utsatt som förälder, avslutar Elinn Leo.

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

 

Bakgrund överskuldsättning

Våren 2015 startade de fyra diakonerna i Lunds stift, ett upprop mot överskuldsättningen i vårt samhälle. I skrivande stund har 530 diakoner från hela Sverige skrivit under. Sammanlagt har fler än 1 800 skrivit på uppropet.

Den 9 december ska namnunderskrifterna lämnas över till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i Stockholm. Ett betänkande om överskuldsättning är lagt och diakonerna bakom uppropet hoppas   att något ska hända.

Under sommaren anslöt även ”Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - BUS” som företräder drygt 200 budget- och skuldrådgivare i landet. Uppropet stöds även av forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola som arbetar med frågorna.

Uppropet har uppmärksammat i flera medier, bland annat Aftonbladet, Lokalpressen, Dagen, Kyrkans Tidning, Sveriges radio och Sveriges television.

 Här kan du skriva på uppropet