Foto: IKON

Ekumeniken i centrum när reformationen högtidlighölls

Nyhet Publicerad

Det var en historisk gudstjänst som hölls på svensk mark när katoliker och lutheraner för första gången på 500 år gemensamt uppmärksammade reformationen. Läs om dagen och se bildspel här.

I Lunds domkyrka hölls på måndagen en ekumenisk gudstjänst med en liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle under namnet ”Common Prayer, From Conflict to Communion”. Här medverkade bland annat påve Franciskus, kardinal Kurt Koch, Vatikanens ansvarige för ekumeniska relationer, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet (LVF) och biskop Munib Younan, ordförande i LVF.

Gudstjänsten, som leddes av biskop Anders Arborelius och ärkebiskop Antje Jackelén, gick i försoningens tecken där deltagarna i domkyrkan uppmanades att möta och försonas med varandra.

– Vi har tagit ett gemensamt steg mot försoning, var påven Franciskus budskap till de församlade.

– Sveriges kristna råd ser det som en glädje och en förmån att en internationell ekumenisk händelse äger rum på svensk mark. Vår förhoppning är att detta historiska möte utmanar oss alla till fördjupad enhet, inte bara mellan katoliker och lutheraner, utan för alla kyrkor och samfund, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Som kristenhet i Sverige är vi bärare av hopp och står i försoningens tjänst. Vår bön och önskan är att dagens möte mellan två kyrkor som varsamt rör sig från konflikt till gemenskap efter 500 år av åtskillnad och 50 år av samtal, ska stärka vår strävan efter enhet och arbete för försoning i Sverige och i världen. Det som förenar oss är större än det som skiljer oss, säger Karin Wiborn.

– Vi önskar att enheten i Kristus ska slå rot mitt i den mångfald av olika kyrkliga traditioner som präglar vårt samhälle idag, fortsätter Karin Wiborn.

Efter gudstjänsten i Lund fortsatte högtidlighållandet med ett event på Malmö arena under namnet ”Together in Hope” med närvaro av kyrkoledarna. Bland de medverkade fanns Malena Ernman, Cirkus Cirkör och Samuel Ljungblahd, tillsammans med ett femtontal körer, husband och fler soloartister.

Inbjudare till högtidlighållandet var Lutherska världsförbundet och Vatikanen. För värdskapet under mötet stod Svenska kyrkan i nära samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor vilket representerar en stor del av Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt.

Påve Franciskus i vit dräkt och röd stola läser högt ur en bok i en mikrofon.

Påve Franciskus predikan från Lunds domkyrka 31 oktober

Predikan under det gemensamma högtidlighållandet av reformationens minne i Lunds domkyrka 31 oktober 2016.

Påve Franciskus står med öpnade händer och säger något i en mikrofon.

Påve Franciskus tal från Malmö Arena 31 oktober

Påven kommenterade personligt de olika vittnesbörden som andra närvarande framfört i Malmö arena. Han avslutade med en uppmaning om att inte låta oss nedslås utan göra dagliga gester av fred och försoning.

Prästen Martin Junge i strålkastarljus läser högt i Lunds domkyrka.

Martin Junges predikan i Lunds domkyrka 31 oktober

Lutherska världsförbundets generalsekreterare predikade tillsammans med påve Franciskus i Lunds domkyrka.