Foto: IKON

VIP-konfirmation

Nyhet Publicerad

En konfirmationsgrupp för dig med intellektuell funktionsnedsättning. Vi vänder oss till dig som inte har konfirmerats, som är i tonåren eller äldre.

 Vi möts utifrån deltagarnas möjligheter och behov.

Vi delar tro och kyrkans liv i form av upplevelser och gemenskap. Genom olika former, som passar oss funderar vi på frågor som vänskap, kärlek, förlåtelse, ensamhet, tro, tvivel, liv, död, hopp och glädje! Och – vi kommer att ha kul ihop.

Platsen där vi träffas är Stockslyckekyrkan i Alingsås, Sjömansvägen 10. Oftast kommer vi att ha våra träffar på söndag-eftermiddagar.

Vi startar 1:a söndagen i Advent, 27/11, med gudstjänst kl 11. Då träffar vi varandra för första gången och har ett föräldramöte. Sedan fortsätter träffarna under våren, mer information på vår första träff.
En lägerdag på Färgengården ingår samt några gemensamma gudstjänster som vi tillsammans deltar i. Konfirmationshögtiden sker första helgen i juni.

För mer information kontakta: 
Agneta Lennartsdotter, diakon
Telefon: 0322- 669143 eller
Katarina Sandblom, präst
Telefon: 0322-669140.

Anmäl dig eller din ungdom här:
https://www.svenskakyrkan.se/alingsas/anmalan-till-konfirmation-2016/2017