Foto: Ekman & Winroth

Växjö stift

Växjö stift omfattar större delen av Småland och hela Öland. Stiftet har tillsyn över och främjar församlingarnas arbete. I Växjö finns domkyrkan, biskop Fredrik Modéus och stiftskansliet.

Fortbildningsveckan 2024

Välkommen du som är ideell, anställd eller förtroendevald i Växjö stift till årets Fortbildningsvecka 8-12 oktober! 

Mitt dop

Varför dop? Philip valde att döpa sig som 23-åring, Angela är 74 och bär sitt eget dop med sig i fickan. För familjen Gustafsson kändes dop ett självklart val. Utan manus eller förberedda svar talar några personer rakt ur hjärtat om vad dopet har för betydelse i deras liv.

Sommarkyrkor 2024

Tända ljus eller paus från solen? Svenska kyrkan är öppen för dig! Varje år gör Växjö stift en broschyr över alla stiftets sommaröppna kyrkor. Detta för att fler ska upptäcka sitt fantastiska kulturarv! Du kan beställa broschyren eller ladda ner appen Kyrkguiden, för att få koll på alla sommarkyrkor!

”Tystnad, enkelhet och framtidstro”

Biskop Fredrik Modéus har återvänt till Växjö stift efter sin fördjupningstid i Taizé. Se en film där han berättar om tiden och om tre perspektiv som blivit viktiga för honom under fördjupningstiden.

Gammal resväska med klistermärke från Pisa.

En resväska fylld av glädje

Läs biskop Fredrik Modéus femte hälsning i form av en krönika från sin fördjupningstid i Taizé.

Symboljakten 2024

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter vattendroppar i kyrkor i Växjö stift.

Turist

Välkommen att besöka ett rikt kulturarv i Växjö stift.

Ensam i sommaren

Biskop Fredrik Modéus skriver i flera av stiftets tidningar i sommar om att uppleva ensamhet. Hans sommarutmaning till var och en av oss är att ta kontakt med någon vi inte brukar prata med.

Strategi för Växjö stift

Under rubrikerna Levande församlingar och Rustade medarbetare verkar stiftsorganisationen för att främja församlingslivet i Växjö stift. Här kan du ta del av strategin för Växjö stift 2025-2028.

Två händer skriver på en bärbar dator.

Cyberangreppet 2023–2024

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. På denna sida hittar du information om angreppet och efterföljande konsekvenser i form av stulen data.

Stöd till Gaza

Act Svenska kyrkans partner är på plats i Gaza och står redo med förnödenheter. Vi bidrar också med psykosocialt stöd till drabbade i både Israel och Palestina. Din gåva behövs!

Ge en gåva till katastrofinsatser

Pilgrimsvandra eller sträck på benen

Upplev sommarkyrkan
Några personer sitter i ring och talar teckenspråk.

Andaktsfilmer på teckenspråk

Se fritt återberättade texter ur Tojje Wiréns skatt av andaktsböcker.

Kartan nedan visar kyrkor i Växjö stift