Stort intresse för kraftsamling kring flyktingsituationen

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 9 september samlades drygt 80 församlingsmedarbetare på stiftsgården Åkersberg och stiftets krismöte kring flyktingsituationen i Europa. Bakgrunden är att det behövs ett samlat grepp kring den akuta krissituation som uppstått.

Antalet asylsökande i Sverige har inte varit så högt sedan andra världskriget. Många församlingar i Skåne och Blekinge har den senaste tiden tagit emot flyktingar från framförallt Syrien. Vid mötet skapades en kontaktnätslista så att församlingar enklare ska kunna hjälpa varandra.  

– Det var en väldigt god stämning på mötet. Det fanns ett stort värde i att få prata med varandra om frågorna, dela erfarenheter och dryfta sin oro kring det som sker. Det blir lättare att höra av sig till varandra nu när man har börjat diskutera frågorna, säger Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon som kallat till mötet.  

På mötet fick deltagarna fakta kring hur läget ser ur just nu, men fokus var framförallt framåt. Vad vill, ska och bör kyrkan göra, var frågor som diskuterades. Att kyrkan har en roll att spela är självklart. Sammankomsten blir ett startskott för ett fortsatt arbete med frågorna.  

Diakon Boel Skoglund berättar om arbetet i Örkelljunga. I bakgrunden stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen.
Diakon Boel Skoglund berättar om arbetet i Örkelljunga. I bakgrunden stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen. Foto: Carin Hompe Svedberg

– Från stiftskansliets håll kommer vi att bjuda in till ett nytt möte för att fortsätta de viktiga samtalen. Detta är ett arbete som inte bara handlar om den akuta situationen för flyktingar. I ett längre perspektiv handlar det om integration och om hur vi som kyrka ska driva påverkansfrågor politiskt. Det kan till exempel röra sig om hur ensamkommande barn tas emot i kommuner, fortsätter Carita Ibarra Kristensen.  

De närvarande församlingsmedarbetarna vittnade också om ett stort engagemang i församlingarna.  

– En viktig uppgift nu är att ta hand om alla de ideella som vill hjälpa till. Under mötet berättade en församling att 50 personer anmält att de på olika sätt vill bidra. Församlingarna ska nu samla alla intresserade för att ta tillvara på de goda krafterna, avslutar Carita.

Marcel Salinder
marcel.salinder@svenskakyrkan.se