Nätra-Sidensjö pastorat -

inbjuder till gudsmöten och gemenskap för alla åldrar!

Foto: Sven-Bertil Grahn