Präst som gör tummen upp

Gudstjänster i Björna

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet allt sedan de första kristnas tid.

Till gudstjänsten kommer vi för att möta varandra och Gud. För att be. Och för att hämta kraft. Gud frågar inte efter hur du lever ditt liv eller hur andlig du är. Gudstjänster med nattvardsfirande kallas mässa.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med vår församlingspräst?