Foto: Tova Hellström

Gudstjänster i Mo

På söndagar och helgdagar firas gudstjänst i kyrkan/församlingshemmet och i Bönhuset i Gottne.