Ljus formade som ett hjärta

Samtal och stöd

Det finns ögonblick då livet känns både tungt och mörkt. I dessa stunder finns vi för dig som hjälp och stöd.

Kupade händer med ett tänt ljus

Samtalsstöd

Våra präster och diakoner finns för dig i livets alla skeden.

Jourhavande präst

Jourhavande präst nås via nödnumret 112.

Familjerådgivning

I Örnsköldsvik finns familjerådgivning i kyrkornas regi.

Svenska kyrkans sociala arbete, diakoni

Det finns ögonblick då det känns både tungt och mörkt. Stunder när vi verkligen behöver hjälp och stöd. Vad vi behöver varierar från person till person och från tillfälle till tillfälle, men när stunderna kommer vill Svenska kyrkan finnas där.