Konfirmation i Björna

Konfirmation innebär en vandring i den kristna tron tillsammans med kompisar och ledare.

Konfirmandgruppen träffas på torsdagar ungefär varannan vecka. Gruppen leds av din konfirmationspräst och konfirmationsledare. Under träffarna kommer vi att prata om kristen tro och de livsfrågor som vi människor har. Finns Gud och varför finns jag? Vi kommer att prata om liv, död, kärlek och hat. Var finns min plats i allt det hela? Varje träff avslutas med en andakt.
Under din konfirmandtid vill vi att du är med på gudstjänst, församlingsafton eller andakt vid tio tillfällen. Dessa väljer du själv. Naturligtvis räknas dop, vigsel och begravning in i detta.

Torsdagsträffarna och lägren (ett under hösten och två på våren) är obligatoriska. Gruppen medverkar även i en gudstjänst med luciafirande i december och drama på palmsöndagen i april. Konfirmandgruppen kommer även att ansvara för en trivselafton.

Ungdomar i Gideå, Trehörningsjö och Björna församling går tillsammans på högstadiet i Björna, därför har vi valt att samarbetar med Gideå/Trehörningsjö församling i vårt konfirmandarbete.