Revisorer

Förtroendevalda revisorer:

Lars Nilsson, ordf. och sammankallande
Bruno Byström, vice. ordf. 
Katarina Wiklund