Orgelpipor Själevads kyrka
Foto: Håkan Kvam

Orgeln i Själevads kyrka

Den nya orgeln till Själevads kyrka är tillverkad hos Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. Liksom kyrkans första orgel – bygd av Åkerman & Lund 1880 – får den en Fransk romantisk stil med inspiration och idéer främst från orgelbyggare Aristide Cavallie-Coll (1811-1899)

Lokala hantverkare och konstnärer som samarbetet med orgelbyggarna:
Henry Andreasson tillverkar spelbordens notställ i smide.
Johan Harju och Lars-Åke Nordin målar fasad och spelbord.
Ricklunds Möbelhantverk tillverkar ornament till fasad.
Mats Nordin montering av kontakter och belysning.
Nils-Gunnar Sandin ansvarig för läktarens ombyggnation.
Intonationen är utförd av: Andreas Krischer från Grönlunds orgelbyggeri.
Kontrollant: Gunnar Idenstam, Stockholm
Arkitekt: Ulf Oldaeus, Stockholm
Grand Orgue: Orgelns första manual med de starka, bäriga stämmor.
Positiv: Orgelns andra manual med klara färgrika stämmor.
Récit: Orgelns tredje manual med stora nyanser och mystik.
Pedal: Stämmor som ger den klangliga botten och som målar baslinjen tydligt.
Labialstämmor: Tonen alstras på samma sätt som i en flöjt.
Rörstämmor: Trumpetstämmor är orgelns viktigaste rörstämmor. Tonen bildas genom att luftströmmen passerar ett munstycke på vilket en metalltunga är fäst.
Montre 16’ 8’: Principalerna är orgelns viktigaste stämmor. Med sin bäriga och stabila klang bildar de ”ryggraden” i klangen men utgör också det huvudsakliga inslaget i orgelns fasad.
Fiberoptik: Överför alla impulser, traktur, registratur, kombinationer och svällare från spelbord (fungerar som bredband).
Elektrisk  registratur: Registerandrag ger impuls till dragmotor som drar slejf i luftlådan för öppning av luftflöde till pipa vid spel.
Mekanisk traktur: Trakturen överför spelarens impulser från tangent till väderlådans spelventil via tunna träribbor (abstrakter).
Orgelns teknik:
Orgeln har unika möjligheter till klangkombinationer genom pedalens delning i bas och diskant. Diskant kan registreras med solostämma från valfri manual.

Alla manualer utrustas med sostenuto vilket medför att klanger kan ”parkeras”.
Den ljudande fasaden, Montre 16’ och 8’, har följande uppställning:
Pedalen (vinklad del på båda sidor med luftlådor för stor och liten pedal) utpräglar sig främst genom sina tunga och kraftfulla rörstämmor inte minst Bombarde 16’. Labialverket ger bredd och balans till manualstämmorna.

Längst bak placeras Bourdon 32’ de största piporna är vinklade under taket.

I mittdelen finns Positiv (andra manualen) i ett eget rum med svälluckor.
En manual med stämmor som klangligt ”bygger vidare” på manual I (Grand Orgue) och som har en pregnant klarhet och många solostämmor.
På båda sidor om Positiv längst fram finns Grand Orgue (manual I) som är det färgstarkaste av alla verk. Ett verk som ska samla ihop klangerna av manualerna II och III. Men ändå ”stå” för sig själv.

Längst bak på båda sidor om Positiv finns Récit (manual III) som har den typiska tragiska mystiska klang som är speciell för den Fransk romantiska orgelklangen och som effektivt kan nyanseras med massiva svälluckor.

Den festligaste av alla stämmor är Trompette Marine som är spelbar från alla tre manualer samt pedal. Piporna är placerade horisontellt ut i rummet och ger klangen en festivitas som inte lämnar någon oberörd!
Orgeln har 53 stämmor och cirka 5000 pipor.
Orgelns två spelbord – där design är en produkt av ergonomiskt tänkande – har sina förebilder i spelbordet från 1868 i Notre Dame, Paris. Den tekniska delen bygger både på historisk och modern konstruktion. Läktarens spelbord har mekanisk traktur och elektrisk registratur. Från det fristående spelbord nere i kyrkan sker kommunikationen med fiberoptik. Kombinationssystem från Laukhuff.