Församlingsråd Mo

Christina Svensson, ordf
Åsa Norberg, vice ordf

Sara Abrahamsson
Sara Yngvesson
Marianne Östman

Ersättare: Mari Nyström och Sara Nyberg.  

Stående fr v: Sara Yngvesson, Sara Nyberg, Åsa Norberg, Sara Abrahamsson. Sittande fr v: Marianne Östman, Marina Gustafsson, och Anci Svensson. Saknas på bilden gör Mari Nyström .

PROTOKOLL

Är du intresserad av protokoll från våra församlingsråd?
De lämnas ut efter sekretessprövning (kontroll så att inga personuppgifter lämnas ut), vänligen kontakta vår expedition i Själevad, tel 0660-59400 eller skriv ett mail till ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se