Församlingsråd Själevad

Består av representanter från de tre distrikten Själevad, Gullänget och Domsjö.

Ulla-Britt Sundin, ordf (Gullänget)
Anders Nordin, vice ordf (Själevad)

Susanne Bergström (Domsjö)
Gunnar Berthilsson (Gullänget)
Christer Gelfgren (Gullänget)
Erik Karlsson (Domsjö)
Katarina Nylén (Själevad)
Mats-Ove Olofsson (Domsjö)
Per Sundin (Gullänget)
Lars-Åke Westin (Själevad)
Britt Westman (Domsjö)
Nina Wiik (Själevad)

Ersättare: Gunnar Johansson (Gullänget), Anita Wedin (Domsjö), Matz Nyglöd (Domsjö), Eva Häggström (Själevad), Akki Sidén (Gullänget) och Anders Sjödin (Själevad).  

Frv: Matz Nyglöd, Göran Norlén, vik arbetsledare Själevads distrikt (adjungerad), Ulla-Britt Sundin, Per Sundin, Susanne Bergström, Anders Strömdén, församlingsherde, Nina Wiik, Eva Häggström, Katarina Nylén, Erik Karlsson, Gunnar Berthilsson, Lars-Åke Westin, Gunnar Johansson, Anders Nordin, Mats-Ove Olofsson, Christer Gelfgren. Saknas på bild gör Anita Wedin, Britt Westman, Akki Sidén, Anders Sjödin samt Susanne Kallin (adjungerad, arbetsledare Gullängets distrikt).

PROTOKOLL

Är du intresserad av protokoll från våra församlingsråd?
De lämnas ut efter sekretessprövning (kontroll så att inga personuppgifter lämnas ut), vänligen kontakta vår expedition i Själevad, tel 0660-59400 eller skriv ett mail till ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se