Blommor på en kyrkogård

Skötselavtal

Gravrättsinnehavare är själva skyldiga att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om man inte har möjlighet att själv ordna detta, finns möjlighet att teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Samtliga avgifter speglar den faktiska självkostnaden och innehåller inga påslag i syfte att generera överskott. Motsvarande avtal kan också tecknas för gravsmyckning, t.ex. sommarblommor, höstljung, m.m.

Avtalen ser olika ut för respektive kyrkogård, kontakta respektive kyrkogårdsexpedition för aktuella prisuppgifter.