Någon hänger ett diakonsmycke om halsen på en kvinna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoner

Diakoner

    Diakoniassistenter