Kupade händer med ett tänt ljus

Samtalsstöd i Själevad

Våra präster och diakoner finns för dig i livets alla skeden

Vill du, eller någon i din närhet, få besök eller ett telefonsamtal från en diakon eller en präst? Hör av dig. Såväl präster som diakoner har tystnadsplikt, så du vågar prata om det som är jobbigt och svårt. 

Många står ensamma med sina frågor. Du kanske inte vill eller kan tala om dem med familj eller vänner. Som präst och diakon i Svenska kyrkan har vi till uppgift att lyssna och stödja dig i den situation du befinner dig. Vi erbjuder samtal där du får möjlighet att ta upp sådant som är angeläget för dig, stort som smått, tiden är din och du bestämmer innehållet. Sällan finns det några enkla lösningar eller färdiga svar på livets frågor, men vi kan söka oss fram tillsammans.

Vi erbjuder hembesök eller telefonsamtal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalen är kostnadsfria.