Foto: Alex Giacomini /Ikon

Barn och unga i Anundsjö och Skorped

Skolkyrkan Anundsjö

Varje onsdag under lunchrasten, håller präst Jonas (EFS), Fritidsledare/Tjänstebiträde Håkan Gyll i en andakt för ungdomarna på Anundsjöskolan.