Två personer som ber tillsammans
Foto: Pixabay

Gudstjänster i Gullänget

Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 11:00, förutom sista söndagen i månaden då tiden är 17:00. I Svenska kyrkan har barnen en särställning och det är viktigt för oss i Gullängets kyrka och vi låter detta märkas i såväl vår vardagsverksamhet som i gudstjänstlivet. Därför har vi varannan vecka, jämna veckor, söndagskyrkis. Vi startar gemensamt, sen går barnen och barnledare ner till barnlokalerna och har sin egen samling medan gudstjänsten fortsätter i kyrkorummet. Efter gudstjänsten fikar alla tillsammans. Vi vill att alla skall ha möjlighet till ett regelbundet gudstjänstliv, även barn och barnfamiljer.
Vid mässa genomför vi nattvard. Gudstjänsterna annonseras i tidningen 7.

I Gullängets kyrka har vi ett nära samarbete med Öviksbygdens EFS och vi delar gudstjänstliv och annan verksamhet med varandra. 

I våra gudstjänster medverkar vid olika tillfällen barn, konfirmander, unga ledare, körer. Inslag av ideella i gudstjänsten är en viktig del av vår idé om ett gemensamt gudstjänstliv som rymmer tankar och uttryck från det levda livet. Vill man bidra i eller göra något i gudstjänsten är det mycket välkommet.  

En onsdag i månaden har vi missionscafé med insamling till välgörande ändamål.

En gång i månaden genomförs en gudstjänst med ett särskilt tema. Exempel på en temagudstjänst är när vi bjuder in de barn som döpts under året, och då är dopet och barnet i fokus. 

I vår kyrka firar vi också vigsel och dopgudstjänster.

Varför firar vi gudstjänst? 
Vi samlas till gudstjänst för att vi tror att gemenskapen med Jesus Kristus i centrum kan skapa mening och sammanhang för våra liv. Ord, böner, nattvard, psalmer, sång och reflektioner kan ge oss stöd, tröst och styrka i det levda livet. De kristna traditionerna har hjälpt oss att skapa sammanhang och att uttolka våra liv under mycket lång tid, och genom gudstjänsten förs detta viktiga arv vidare. Inte minst får vi träffas och ha roligt tillsammans när vi firar gudstjänst.

 

Be för mig> Läs mer