Korsade ben på en stol

Fritidshemmet Prästkragen

I den gamla prästgårdens övervåning välkomnar vi barn i skolåldern före och efter skoltid. Våra fantastiska lokaler erbjuder mystiska vrån och krypin.

När barnen har gjort sin ”arbetsdag” i skolan, får de komma till fritidshemmet och ha sin fria tid. Vi försöker att vara en oas där barnen får göra det de är intresserad av. För oss är det viktigt att varje barn känner trygghet och vi lägger mycket kraft på det sociala samspelet. Leken är det som utvecklar ett barn allra mest, inom många olika områden. Det finns alltid tid och plats för lek på vårt fritids.

För att fånga upp hur det enskilda barnet upplever sin tid på vårt fritis så har vi återkommande så kallade barnsamtal. En pedagog samtalar, enskilt eller i mindre grupp, med barnet. Samtalet berör frågor om trivsel, social samvaro och annat som är viktigt. Vi ser dessa samtal som ett bra sätt för barnet att vara delaktig i sin vardag och utveckling.

På morgonen efter frukost, följer vi barnen över vägen till skolan. När skoldagen sedan är slut möter vi dem på skolgården för att följa dem över till Prästkragen där ett välbehövligt mellanmål väntar.

Efter mellanmålet är det dags för fri lek. Vi spelar spel, ritar, pysslar och konstruerar i målarrummet. I våra lekrum finns bollspel, affär och möjlighet till kojbygge och rollekar. Efter leken och pysslet städar vi ihop och går ut. På sommaren är det fotboll, kubb, sandlåda, gungor, rutschkana, skateboard, kickbike eller annat som lockar. På vintern plockar vi fram madrasser, pulkor, spadar, bandyklubbor och avslutar dagen utomhus.

Utvändig bild på Prästkragens förskola och fritidshem
Prästkragens fritidshem inryms på övervåningen

kontakta oss gärna för mer information

Förskolechef Anna Sjöström: 070-665 94 28
Prästkragens förskola: 070-322 52 41
Prästkragens fritidshem: 070-323 54 31
Pysslingkragens förskola: 070-323 35 64