Foto: Margareta Abrahamsson

Anundsjö och Skorpeds församlingar

Vill du engagera dig i integration?

Välkommen till ett nytt nätverk och cafékvällar

Flyktingarna i Mellansel

Simskola för barnen i sommar och språkcafé

Händer med världskarta mot himmel som bakgrund

ACT Svenska kyrkan | Vänförsamling i El Salvador

Anundsjö och Skorpeds församlingar

Plantering runt Anundsjö kyrka

Tidigare miljö återskapas

Två personer håller hand.

Träffpunkter och social gemenskap

Välkommen till vår verksamhet i Anundsjö, Skorped, Solberg och Mellansel

Diakoni, samtal och stöd

Anundsjö och Skorpeds församlingar

Tre kollekthåvar står lutade mot en stenvägg.

Gör skillnad ge en gåva

Enkelt via Swish

Två äldre personer vars händer möter varandra.

Vi behöver hjälpande händer

Som ideell medarbetare gör du skillnad

Lokaluthyrning

Uthyrning av lokaler för externa uthyrningar för både företag, föreningar och privata ändamål.

Anundsjöaktuellt