Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, ett beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige

Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott.

Ledamöter i kyrkorådet Örnsköldsviks södra pastorat

För Kyrka för alla:
Birgitta Sedin (ordf), Ulla-Britt Sundin, Anders Hörnblad, Gunilla Kallin, Maude Eriksson, Ulrika Marcusson, Kenneth Lindmark och Elisabeth Håkaers.

Ersättare: Curt Eriksson, Anders Nordin, Eva Häggström, Christer Gelfgren, Lennarth Edmark, Micael Marcusson, Hans Wikström och Monica Lundin. 

För Socialdemokraterna:
Jan-Olov Häggström (vice ordf), Kristin Ögren, Stefan Nordeman, Ulrika Karlsson, Hans Gidlund, Yvonne Ölund och Cina Elmnert. 

Ersättare: Christina Andersson, Erik Karlsson, Ann-Catrin Brandtlin, Jan Lindstedt, Lena Gidlund, Tommy Tjernström och Christina Svensson.

Möt våra förtroendevalda i kyrkorådets presidium

Birgitta Sedin och Jan-Olov Häggström

Protokoll

Är du intresserad av protokoll från kyrkorådet?
De lämnas ut efter sekretessprövning (kontroll så att inga personuppgifter lämnas ut), vänligen kontakta vår expedition i Själevad, tel 0660-59400 eller skriv ett mail till ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se

Sammanträden 2022

4 jan Själevad
3 febr Nätra
3 mars Bredbyn
7 april Själevad
5 maj Sidensjö
8 juni Bredbyn (inställt)
8 sept Själevad
13 okt Nätra
1 dec Bredbyn