Om webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla information till en kyrkligt intresserad allmänhet och ge en inblick i pastoratets verksamhet

Här publiceras material såsom nyhetsartiklar och reportage. Här finns också  protokoll från de beslutande organens sammanträden.

Syftet med webbplatsen är att du som besökare ska hitta intressant information om Svenska kyrkan i Örnsköldsviks södra pastorat och att du ska hitta kontaktuppgifter till din församling.

Dela information
Med hjälp av delningslänkarna längst ner på sidan kan du enkelt dela med dig av och tipsa dina vänner om information och nyheter från www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra 

Ansvarig utgivare
Örnsköldsviks södra pastorats webbplats svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra har utgivningsbevis och därmed en ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare är kyrkoherde Peter Persman.

Utgivningsbevis innebär att det som publiceras på www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra juridiskt faller under yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och omfattas därmed inte av dataskyddsförordningen.

Läs mer om utgivningsbevis för press, radio och TV.

Kontakta pastoratet
Vill du komma i kontakt med Örnsköldsviks södra pastorat hittar du kontaktuppgifter och besöksadress längst ned på varje sida i sidfoten.