Kalender med datum

Församlingsexpedition Björna och Mo

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN BJÖRNA
Öppettider: Helgfria onsdagar 10.00- 12.00
Telefon: 0662-51 35 30
Besöksadress: Björna församling, Järnvägsgatan 6, 890 50 Björna
Postadress: Örnsköldsviks södra pastorat, Hampnäsvägen 36 B, 894 31 Själevad
E-postadress: ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se

För hyra av lokal samt bokning av begravning, vigsel och dop kontakta Pastorsexpedition i Själevad, 0660-594 00.

Minnesgåvor
Vi hjälper er att förmedla minnesgåvor till följande fonder avgiftsfritt vid begravningsgudstjänster i Själevad, Mo och Björna.

ACT Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella arbete)
Svenska kyrkan i utlandet  
Björna kyrkas blomsterfond  
Björna församlingshemsfond
Nylidens kapellfond
EFS Mittnorrland
Dekarsögården  

OBS!
Vid förmedling av minnesgåvor till ovan nämnda fonder vid begravningsgudstjänster utanför pastoratet tillkommer en förmedlingsavgift på 20 kr. 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN MO
Besöksadress: Molidenvägen 19, 894 95 MOLIDEN
Öppettider: tisdag 13.00-15.00
Telefon: 0660-788 60
Postadress: Örnsköldsviks södra pastorat, Hampnäsvägen 36 B, 894 31 Själevad
E-postadress: ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se