Foto: Margareta Abrahamsson

Pastorsexpedition Bredbyn

Vi på expeditionen i Bredbyn finns som en första kontakt för Anundsjö  och Skorpeds församlingar och sköter det administrativa arbetet runt all församlings- och begravningsverksamhet

Du kan kontakta oss för att få hjälp med minnesgåvor till bårar, bokning av dop, vigsel eller begravningar. Vi hyr ut lokaler i Församlingsgården i Bredbyn, Församlingshemmet i Skorped, Lägergården i Solberg.

När det gäller gravfrågor och gravskötsel på Anundsjö, Skorped och Solbergs kyrkogård svarar vi på frågor och hänvisar vidare till ansvariga.

Behöver du komma i kontakt med någon personal inom församlingarna tar vi emot ärendet, kopplar dig vidare eller hänvisar till behöriga.

VÄLKOMMEN!

Lämna en minnesgåva vid begravning här

Att skänka en minnesgåva ska vara enkelt. Välj ett ändamål och sätt in pengar på bankgiro. Ange vid inbetalningen vilken begravning och fond det gäller.