Foto: Therese Dahlberg

Kyrkor i Björna

Björna kyrkas/församlings historia

1795 blir egen kapellförsamling under Själevad och första prästen Anders Johan Billmark.

1800 Kyrkan invigs. Prästgård, ladugård m m byggs, alla byar är engagerade med dagsverken, leverans av virke osv.

1824 Eget pastorat bildas, ca 1000 invånare och kyrkoherde Anders Sidner.

1848 25 april Kyrkan brinner ner "Vådeld", brandorsaken okänd.

1853 Nuvarande kyrka tas i bruk.

1926 Eluppvärmning installeras.

2001 Björna församling återgår till Själevads pastorat.

2022 Bildas Örnsköldsviks södra pastorat. I det nya pastoratet ingår församlingarna Anundsjö, Skorped, Nätra, Sidensjö, Björna, Mo och Själevad.

Här kan du läsa (i pdf-format)

Björna församling och dess kyrkor av Uno Johansson;

Innehållsförteckning

Kap 1 Historisk återblick

Kap 2 Björna blir kapellförsamling och får sin första präst

Kap 3 Det första kyrkobygget

Kap 4 Den första prästgården och andra skyldighetshus uppföras

Kap 5 Den första kyrkans inventarier

Kap 6 Ringa medelstillgång men stor offervilja

Kap 7 Björna bildar annexförsamling och eget pastorat

Kap 8 Bänkindelning i den första kyrkan

Kap 9 Annan bebyggelse på Tenhållen

Kap 10 Den första kyrkorestaureringen

Kap 11 Ny kyrka uppföres

Kap 12 Kyrkogården under tidernas lopp

Kap 13 Ny prästgård och sockenstuga uppföres

Kap 14 Större byggnadsföretag och renoveringar inom församlingen under 1900-talet

Kap 15 Kapell inom församlingen

Kap 16 Präster klockare och kyrkvaktare i Björna församling

Kap 17 Kyrkliga inventarier av äldre ursprung

Kap 18 Axplock ur församlingens historia

Litteraturförteckning

Lillkyrkan Nyliden Foto: Therese Dahlberg