Begravningsplatser

TILLGÄNGLIGHET
Vi vill att våra kyrkogårdar ska vara tillgängliga för alla, men tyvärr finns det kanske hinder som vi inte ens har upptäckt och förstått. Om du har synpunkter på tillgängligheten är du välkommen att höra av dig så att vi kan försöka åtgärda eventuella brister.

Kontaktuppgifter kyrkogårdsexpeditioner

Själevads kyrkogård
Telefon: 0660-594 25
E-post: sjalevads.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Telefontid månd-fred kl 09.00-11.30
Arbetsledare: Michael Persson, 0660-599 27

Mo kyrkogård
Telefon: 0660-594 35
E-post: mo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Björna kyrkogård
E-post: bjorna.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Anundsjö, Skorped och Solbergs kyrkogårdar
Telefon: 0661-654079 
E-post: anundsjo.kyrkogarden@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Stefan Jonsson, 0661-654071

Nätra kyrkogård
E-post: natra.sidensjo.expedition@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Eric Loiseau, tel 0660-299751

Sidensjö kyrkogård
E-post: sidensjo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Kontakt: Fredrik Altelind, tel 0660-299752