Foto: Anja från Pixabay

Diakoni, samtal och stöd

Anundsjö och Skorpeds församlingar

"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer."
Definition som Svenska kyrkans församlingsnämnd enades om 1999.

Ljus formade som ett hjärta

Att möta sorg

Vår sorgegrupp "Leva vidare" finns för dig

Två personer håller hand.

Träffpunkter och social gemenskap

Välkommen till vår verksamhet i Anundsjö, Skorped, Solberg och Mellansel

Kyrkans stödgrupp inom POSOM

Kyrkans stödgrupp är en av stödgrupperna i Örnsköldsviks kommun och är under POSOM "Psykiskt och socialt omhändertagande"

Samtal & stöd

Ibland blir livet inte som man har tänkt sig. Vi finns för dig i livets med - och motgång.

Jourhavande präst

Jourhavande präst nås via nödnumret 112.

Familjerådgivning

I Örnsköldsvik finns familjerådgivning i kyrkornas regi.

Jesus Kristus visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är uppdaget till kyrkan att försöka följa hans exempel. Att möta varandra med ömsesidig kärlek, respekt och solidaritet. I detta möte tar diakonin gestalt.

Uppdraget från Herren Jesus Kristus är till oss alla, inom kyrkan och utom kyrkan. I dopet ligger en kallelse till varje kristen att tjäna sin medmänniska i vardagen.

Anundsjö och Skorpeds församlingar omsätter uppdraget att bedriva diakoni i praktisk handling genom målsättningen:

- att göra kärlekens gärningar bland människor i utsatta situationer.
- att kyrkan kan få höras i samhällsdebatten.
- att kyrkan kan få möta människor i både glädje och sorg genom olika verksamheter.
- att uppmuntra och utbilda ideela medarbetare.
- att inbjuda till själavård och enskilda samtal.
- att få upprätta tecken på Guds närvaron.