Foto: Anja från Pixabay

Samtal & stöd

Ibland blir livet inte som man har tänkt sig. Vi finns för dig i livets med - och motgång.

Diakoni är tjänst och omsorgen att möta varandra i kroppslig och själslig nöd. Präster och diakoner finns för dig om du vill ha någon att samtala med.

Någon att samtala med

Det finns ögonblick då det känns både tungt och mörkt. Stunder när vi verkligen behöver hjälp och stöd.

viktiga kontakter

Svenska kyrkan:
Anundsjö och Skorpeds församlingar
: 0661-65 40 60
Jourhavande präst: Ring 112 och begär Jourhavande präst (kl 17-06)
Kyrkans Familjerådgivning Örnsköldsvik: 072-523 35 81
Sjukhuskyrkan Örnsköldsvik: 0660-890 00

Övriga
1177
Sjukvårdsrådgivningen, dygnet runt
BRIS - Barnens rätt i samhället, barnens hjälptelefon: 116 111
(Under 18 år och gratis). Du kan vara anonym.
BRIS- Vuxentelefon: 077-150 50 50 För vuxna om barn,
vardagar kl 9-12

Mind: 90 101, för dig som har självmordstankar eller någon nära anhörig med självmordstankar, öppet dygnet runt, årets alla dagar.
Mind Äldretelefon för dig över 65 år: 020-22 22 33
SPES- Suicid prevention - efterlevande stöd:  jourtelefon: 020-18 18 00, alla dagar kl 19-22.

Röda korsets stödtelefon
under coronakrisen: 0771-900 800 mån-fre kl 12-16.
Röda korsets Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80, alla dagar. Även chatt kl 21-06.
Röda korsets jourhavande kompis: SMS:a Kompis till 71700 eller mobilchatt:m.jourhavandekompis.se eller datorchatt.
För ungdom mån-fre kl 18-22, lö-sö kl 14-18.

Äldrelinjen: 020-22 23 33 (Vardagar kl 08-19, helger 10-16.)

HBTQ-jouren: www.hbtq-jouren.se Stöd och hjälp, rådgivning. Kostnadsfritt

Ekonomiskt bistånd, Försörjningsstöd, Örnsköldsviks kommun, 0660-880 00
Äldre- och Anhörigkonsulent, Catharina Ericson, 0660-881 98
Anhörigkonsulent, Maria Häggström, 0660-883 14

Våld i nära relationer:
Polis
114 14, akut 112
Socialjouren i Öviks kommun: 0660-880 00 vardagar. Utanför kontorstid: 0660-888 07
Brottsofferjouren: 0200-21 20 19. Råd, stöd och samtal med mera.
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Secondhandbutik kläder, möbler, husgeråd mm : NBC Gottne/Bredbyn, 0660-923 40