Våra förtroendevalda

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är alla val genomförda

Vid kyrkofullmäktiges första sammanträden genomfördes val till kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Det valdes även förtroendemanna revisorer och en valnämnd. 
Till ordf i kyrkofullmäktige valdes Christer Gelfgren. Kristin Ögren valdes till vice ordf och Kenneth Lindmark till andre vice ordf.
Till ordf i kyrkorådet valdes Birgitta Sedin och till vice ordf valdes Jan-Olov Häggström.

Presidium kyrkofullmäktige, Frv Kristin Ögren, vice ordf, Christer Gelfgren, ordf och Kenneth Lindmark, andre vice ordf.
Birgitta Sedin har valts till ordf och Jan-Olov Häggström till vice ordf i kyrkorådet.

Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Läs mer om våra förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.