Björna kyrka utvändigt

Björna församling

Vill du ge en gåva?

Det är möjligt att ge sin gåva/kollekt även via swish och swishnumret är 1123 697 30 93.

Märk inbetalningen med "kollekt". Om det inte framgår vad inbetalningen gäller skickas pengarna till Act Svenska kyrkan, enligt vår rutin för hur omärkta inbetalningar hanteras.

Magasin Gideälvdal