Foto: Tova Hellström

Aktiviteter kring orgeln

Sedan Domsöndagen 2007 gläds vi över vår fina orgel och för att utveckla intresset för orgeln som instrument bland barn och vuxna finns två grupper. För barn finns det möjlighet att vara med i ”Lilla orgelakademin” där de får lära sig mer om orgeln. För vuxna som är intresserad av orgeln som instrument finns Vox Humana.

Lilla orgelakademin

Lilla orgelakademin är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som vill spela orgel. Verksamheten är en del av Härnösands stifts orgelpedagogprojekt.
Är du intresserad kan du vända dig till organist:
Håkan Dahlén, Själevad telefon 070-332 46 69  

Orgelklubben Vox Humana

Vårt lands orgelbyggartradition är lång och hör idag till världens främsta. Orgelklubben Vox Humana vill befrämja orgelkulturen i vår region, verka för återkommande festivaler förlagda till Örnsköldsviksregionens många fina orglar! Att upptäcka orgeln som instrument, hantverk och inte minst musiken!

Orgelklubben Vox Humana är öppen för alla som gillar orglar. Du behöver inte kunna spela orgel för att vara med.
För mer information och medlemskap, ring Håkan Dahlén 0660-594 19

Dokumentation av våra orglar

Orgelklubben Vox Humana har dokumenterat alla orglar i Örnsköldsviks kontrakt i sin bok 19 orglar - 19 berättelser. Här kan du ta del av de filmer som gjorts i Själevad, Mo och Björna pastorat.